logo-small.gifBeredskapstilhenger

Her kommer vi til å legge ut bilder av den nye spesialbygde beredskapstilhengeren vår når den blir ferdig samt utstyret den vil bli satt opp med. Den vil inneholde alt som vil være nødvendig av utstyr ved en beredskapssituasjon. I dag er alt utstyret i våre Dodge`r (van). Med tiden så har utstyrsnivået økt voldsomt og plass blitt mangelvare. Ikke sjeldent må man ut med 2 biler.

Med beredskapstilhengeren vil vi kunne rykke ut på kort varsel med alt tilgjengelig utstyr for hånden. Det være seg alt fra store kraftige pumper med tilbehør til små aggregater osv. Tilhengeren vil bli utformet på en slik måte at vi raskt kan åpne denne fra alle sider utvendig og ta ut det som måtte være nødvendig i enkle håndgrep. Beredskapstilhengeren vil kunne benyttes til nær sagt "hva som helst" av beredskapssituasjoner. Fra de helt små sikringsoppdrag til de store hvor hydraulisk utstyr må tas i bruk, eller større oversvømmelser, for å nevne noe.

Beredskapstjeneste

Vi skal her legge inn en del informasjon om beredskapstjenesten snart.

Ved behov kan StorOslo Sikkerhetstjeneste stille med maskinførere. Det være seg liten eller stor maskin. Ofte opplever vi på kveldstid at en "gravejobb" skulle vært utført men ingen som kan stille opp/utføre den. Kanskje også må jobben være utført innen byggeplassen åpner påfølgende morgen. Da har entreprenøren mulighet til å kontakte oss og vi rykker ut. (hvis vi da ikke allerede er på plassen i form av stasjonærvakttjeneste og at denne innehar nødvendig maskinførerbevis) Minigravere opptil 3 tonn har de fleste av oss god kjennskap til og har ved flere anledninger blitt benyttet. Ja faktisk så ofte at vi har gått til innkjøp av maskiner selv. Tenk deg en gitt situasjon:
Klokka er 18:00 og de regulære arbeidere har gått hjem. Plutselig viser det seg at en grøft skulle vært ferdig til 07:00 påfølgende dag, for da kommer de som skal legge kabel el.l for å legge dette. Eller hva med at byggeplassen har maskin selv men at den har gått i stykker og leveranse av ny del eventuelt ny maskin ikke kan skje før tidligst neste dag, noe som ikke er uvanlig? DA er det en situasjon hvor StorOslo Sikkerhetstjeneste kan kontaktes! Er det maskin ledig blir denne huket på en av våre tjenestebiler og transportert ned på byggeplassen og arbeidet igangsatt! Dette gjelder maskiner opptil 2860 kg. F.eks. en Volvo EC25. (Maskinen har i tillegg til ordinær skuffe, pusskuffe, grøfteskuffe og hammer) Selvfølgelig er det ikke bare "krisesituasjoner" hvor vi rykker ut med maskin. Det kan være at byggeplassen trenger en maskin for en jobb en dag. Eller det kan være at de rett og slett trenger en maskin med fører utenom, eller for en bestemt jobb. Det være seg kveld som dag.
Vi vurderer fortløpende om behovet er der for større maskiner men enn så lenge har det vist seg å holde med inntil 3 tonns maskin. Viser det seg at interessen for større maskiner er økende vil vi vurdere en 5-5,5 tonner eventuelt opptil 8 tonns maskin. Men da blir noe av den raske tilkallingen borte i.o.m at vi må ha en større transportenhet for frakt. Dette er noe vi pr i dag ikke har men vil, hvis interessen er der, få en ordning med dette også.
Videre så vil vi etter hvert også få inn en bobcat med det nødvendige av utstyr. Også denne vil være rundt samme størrelse, altså tett oppunder 3 tonn. Og til slutt vurderes det også en 1,5 eller 2 tonner minigraver, eventuelt en EC25 til.

Byggeplassenes vaktselskap

Gjør tyven arbeidsledig

StorOslo Sikkerhetstjeneste
Etterstad, Oslo

E-Mail: storoslo@sikkerhetstjeneste.com
URL: http://www.sikkerhetstjeneste.com