logo-small.gifGJØR TYVEN ARBEIDSLEDIG

StorOslo Sikkerhetstjeneste ble etablert i 1991 og har siden den gang blitt store på hundetjeneste noe som er vår nisje i vaktmarkedet.
Samtlige tjenestemenn/kvinner er satt opp med hund. Hundetjenesten består p.r. i dag av ca 30 ekvipasjer men vil i løpet av året bestå av ca 50. Instruktører kommer hovedsakelig fra forsvarets hundeskole, hvor de har arbeidet tidligere. Vi har i dag et nært samarbeide med utlandet for å utvikle hundetjenesten i takt med utviklingen av samfunnet for øvrig. StorOslo Sikkerhetstjeneste besto de to første årene av kun polititjenestemenn/kvinner men har etter hvert tynnet ut disse etter krav fra Oslo Politikammer. I stedet har vi fått inn personell som har sluttet i etaten samt personell med tyngre bakgrunn fra operativ tjeneste med hund. (ikke fra andre vaktselskaper)

At hundetjenesten er viktig ser vi forhold til hvor mange pågripelser som blir foretatt. Fra januar 1997 og frem til april hadde vi snitt tre pågripelser i uken. Dette var pågripelser gjort på fersk gjerning eller ferske spor. Klientellet som ble pågrepet ble overlevert politiet for videre behandling. Hunden med sine fantastiske egenskaper for å gjennomsøke et innv./utv. område for uvedkommende kan ikke sammenlignes med menneskets evne for å gjøre det samme.
Ved demonstrasjoner har vi gjentatte ganger vist dette. Eksempelvis har vi hatt en demonstrasjon nylig der det ble sendt seks personer for å lete gjennom et anvist område/bygg etter tre bortgjemte personer. To ble funnet i løpet av en time. Den siste ble ikke funnet. Hunden fant den resterende etter ca halvannet minutt. I tillegg har vi den preventive effekten mot at uvedkommende tar seg inn på et område/bygg ved benyttelse av hund. Ved å se på våre referanser som alle har vakttjeneste med hund så nær som resepsjonstjeneste på dagtid gir dette en pekepinn på hvor funksjonsvennlig en hund er. Referanser er oppgitt av både stasjonære og mobile tjenester med hund. Ikke bare for utvendig bruk men i aller høyeste grad innvendig.


Bombe, -sprengstoffhunder, minehunder, narkotikahunder og tjenestehunder.

StorOslo Sikkerhetstjeneste prøvde i 1995 å få tillatelse til å utøve tjeneste med bombe, -sprengstoffhunder i tillegg til narkotikahunder i Norge. Dette ble avvist av Justisdepartementet, med det grunnlag at kun politi, forsvar og tolletaten kunne oppbevare de forskjellige stoffer vedr. narkotika. Nå var det aldri meningen at vi som et privat selskap skulle oppbevare stoff, det være seg narkotika eller sprengstoff. Dette ville i såfall blitt oppbevart av forsvaret og all trening var ment å foregå ved forsvarets hundeskole.
Vi startet derfor opp samme år i utlandet med å trene opp hunder til de forskjellige formål.
Vi har fra tid til annen ovennevnte hunder i tjeneste her i Norge, men all trening, utvikling og førerkompetanse foregår i utlandet. Hunder vi av og til benytter her hjemme i Norge blir hentet inn fra Sverige, og disse er stort sett av kategorien bombe, -sprengstoffhunder.
Hundene teller i dag 26 stk fordelt på 13 bombe, -sprengstoffhunder, 8 minehunder og 5 narkotikahunder. Disse kommer i tillegg til tjenestehunder som teller 11 stk, for vaktoppdrag. Tjenestehunder i Norge er her ikke tatt med. (I vår terminologi så er tjenestehunder, hunder som benyttes etter selskapets godkjenningsprogram for tjenestehunder d.v.s rundering, forsvar, patrulje, feltsøk, bevoktning o.s.v.) Gruppen er med tiden blitt et internasjonalt miljø og består til enhver tid av 20 førere som kommer fra Sverige, Nederland, Tyskland, England, Sveits og Norge. Vi venter også snart 2 stk fra USA. Førerene oppholder seg fra 7 til 12 måneder i Afrika. Oppdragsgivere er i sin helhet regimer som ønsker å få kartlagt gamle mineområder, gjennomsøk av fly samt søk etter narkotika. Det presiseres at vi ikke utøver tjeneste for land som er i, eller har tilknytning til krig, opptøyer/uroligheter m.m. Vi har i så måte en defensiv rolle.
StorOslo Sikkerhetstjeneste er et av fire selskaper med samme eierkonstellasjon, men som enkeltvis fungerer som uavhengige selskaper og hvor vi bidrar med noe av det administrative som rekruttering og i noen tilfelle uniformering etc. I tillegg bidrar vi med noen av instruktørene. All tjeneste og koordinering skjer lokalt på operatørstedene.
Hunder blir kjøpt inn både i England, Nederland, Belgia og Tyskland. I Norge foretrekker vi Rottweiler fra Nederland og Belgia og Schæfer fra Tyskland. Vi prøver også lokale hunder men disse har vi så langt ikke hatt særlig hell med.
Dog så prøver og tester vi forskjellige typer raser kontinuerlig. Rottweiler og Schæfer er så langt de beste allround hundene, men erfaringene er også relativt gode med Tyske Dobermann og Weimaraner. Vi har også merket oss Amerikansk Staffordshire Terrier, Australsk -og Azores cattledog og Cane corso som spesielle på sitt felt. Videre så har vi prøvd eksemplarer av Argentinsk dogge, Fila brasileiro og Portugisisk vakthund, noe som har overrasket oss positivt men som er vanskelig å få tak i. Det samme gjelder Bordeaux dogge og Napolitansk mastiff, som vi ennå ikke har fått prøvd men som vi venter for uttesting. De fleste hundene her er det importforbud mot i Norge og i en del andre land. Men heldigvis har vi kunnet benytte disse i noen afrikanske land.

Byggeplassenes vaktselskap

Gjør tyven arbeidsledig

StorOslo Sikkerhetstjeneste
Etterstad, Oslo

E-Mail: storoslo@sikkerhetstjeneste.com
URL: http://www.sikkerhetstjeneste.com